Kursdato
24/1/23 9:00
Varighet
24., 25. januar og 7. februar 2023
Pris
7500,- for kunder med avtale/ 8500,- for kunder uten avtale
Språk
Norsk
Format
Digitalt kurs på Teams

Om kurset

Vi ønsker også å motivere til et godt systematisk HMS arbeid og vi legger derfor vekt på en engasjerende og deltagende undervisningsform i kurset.

Målgruppe: Verneombud, tillitsvalgte, ledere/ arbeidsledere og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Innhold/tema:

• Arbeidsmiljøloven med forskrifter

• Roller og ansvar i HMS-arbeidet

• Systematisk HMS-arbeid

• Kartlegging og risikovurdering

• Fysisk og tekniske arbeidsmiljøfaktorer

• Kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer

• Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

• Helsefremmende arbeidsmiljø

• Forskning og beste praksis

• Ergonomi- forebygging av muskel og skjelettplager

• Sykefravær- rutiner og regelverk

• Bedriftshelsetjenesten og andre eksterne

• Dagens og fremtidens utfordringer i arbeidslivet

Listen er ikke utfyllende.

Vi tilrettelegger undervisningen i forhold til hvilket arbeidsmiljø deltakerne jobber i.

Hva vi går gjennom

Kursholdere

Torgeir Elvsås
Torgeir Elvsås
Hilde Saur Brandtsegg
Meld deg på

Meld deg på her.

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst kontakt oss på post@medco-dinhms.no eller 02022 for å høre om ventelisteplass.