Kursdato
25/5/50 0:00
Varighet
Etter avtale
Pris
Etter avtale
Språk
Norsk
Format

Om kurset

Produktivitet er ikke synonymt med effektivitet!

Tid er nøkkelen til mer livskvalitet! Har du et bevisst forhold til din egen oppfatning av tid? Tenker du at du har nok tid? Kjenner du på følelsen av ikke å klare å fullføre ting i tide? Eller kanskje du tar deg selv i å utsette de ubehagelig oppgavene? I dette kurset vil du bli mer bevisst dine tidsvaner og få gode verktøy for å bli mer effektiv i din håndtering av tid!

Personlighetsbestemt tidsstyring er en bevisstgjøringsprosess personlig og for organisasjonen.
Å kunne planlegge egen og organisasjonens tid bedre gir mer produktivitet og lavere stressnivå. Dette vil også redusere fare for utbrenthet og sykefravær. Personlighetsbestemt tidsstyring bør være en del av alle organisasjoners kontinuerlige kapasitetsbygging.
Tone Thorstensen daglig leder avdeling Agder

Kurset leveres både digitalt, og fysisk i våre lokaler

Personlighetsbestemt tidsstyring har gitt meg mer tid til det som er mest viktig for meg og min organisasjon.
Det øker min trivsel og produktivitet. Arbeider mer konsentrert med prioriterte oppgaver.
Personlighetsbestemt tidsstyring gir meg også bedre fritid og mer mentalt fri fra jobb.


Få mest ut av din egen hverdag

Personlighetsbestemt tidsstyring er et godt verktøy for bedre arbeidstid og fritid.  Bedre konsentrasjon på jobb og mer mentalt fri på fritiden.  Det gir mestring og trivsel når jeg jobber mer med det som er mest viktig for meg og min organisasjon.

TIDSTYVEN
Våren 2021 gjennomførte bedriftshelsetjenesten et kurs for alle ledere i Lyngdal kommune som omhandlet «Tidstyver». Bestillingen var knyttet til at kommunen måtte nedbemanne ledelse og at lederne i utgangspunktet gav uttrykk for at de hadde travle dager og ikke rakk over alle oppgavene. I tillegg var det kommet tilbakemeldinger fra ansatte om at de «aldri så lederne sine lengre, for de var alltid i møter».

Bedriftshelsetjenestens opplegg inneholdt både en felles opplæring, og i ettertid en individuell oppfølging. Målet var at ledere skulle kunne identifisere sine tidstyver, prioritere annerledes, og tilslutt jobbe på en måte som gav rom for mer egentid og tid til sine ansatte. Ledere har i ettertid tatt i bruk nye måter å jobbe på, de er mye mer bevisst effektive møter og eposter, og  de har begynt å legge inn pusterom i kalenderen.

Som arbeidsgiver tenker vi at dette kurset har bidratt til en sunnere ledergruppe som er bedre i stand til å takle en krevende og utfordrende jobbsituasjon. Kurset kvalifiserte for OU-tilskudd, noe som også gjorde at vi klarte å gjennomføre i en krevende økonomisk tid.
Kommunalsjef organisasjon og personal, Isabella Collett Sikel
Isabella Collett Sikel

OM KURSET

Personlighetsbestemt tidsstyring

Bli mer effektiv i arbeidshverdagen. Bli kjent med dine egne tidstyver, og få mer gjort på kortere tid.

Læringsmål

  • Bli bevisst hvordan du kan bli mer effektiv i hverdagen.
  • Økt forståelse for hvordan du kan forbedre din personlige atferd i tidsstyring og få en mer effektiv hverdag.
  • Bli bevisst på egne mål og prioriteringer, din evne til planlegging og hva du lar deg forstyrre av.
  • Bli i stand til å sette gode, personlige målsettinger for effektiv tidsstyring.

Varighet

3 -4 timer avhengig av antall deltagere.


Målgruppe

Alle. Kan gjennomføres individuelt og i gruppe.


Utstyr

Projektor og spørreskjema.


Dato og sted

Etter avtale


Velkommen til kurs!

Hva vi går gjennom

  • Vi tar utgangspunkt i et spørreskjema som synliggjør dine hovedtendenser i tidsstyring og selvledelse.
  • Gjennomgang av hovedtendenser i tids- og egenledelse.
  • Oversikt over ulik atferd i tidsstyring.
  • Utarbeidelse av personlig handlingsplan med fokus på egne forbedringsområder innenfor tidsstyring.

Kursholdere

Meld deg på

Meld deg på her

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst ta kontakt med oss.