Kursdato
25/5/50 0:00
Varighet
Etter avtale
Pris
Etter avtale
Språk
Norsk
Format

Om kurset

HMS-KURS – Stressmestring i praksis

Du kan ikke stoppe bølgene – men du kan lære å surfe!

Vet du hvilke faktorer i arbeidssituasjonen som utløser stress hos deg og hvordan det påvirker din atferd? De fleste av oss blir mindre gode utgaver av oss selv i situasjoner vi opplever som stressende. I dette kurset vil du få oversikt over ulike stressfaktorer i arbeidslivet. Du vil også få økt innsikt i egne og andres stressutløsere, hvordan det påvirker atferd og hvilke strategier som kan tas i bruk for bedre mestring av stressende situasjoner.

Gjør dine medarbeidere mer robuste

"Stress er et ord vi strør om oss, ofte ukritisk. Det at medarbeidere får et mer bevisst forhold til hva ordet faktisk betyr, og hvilke faktorer det er som stresser den enkelte, gjør at du får mer robuste medarbeidere som bruker kreftene sine på de rette tingene. Det å bli bevisst hva du kan gjøre noe med, og hva du må overlate til andre, frigjør energi og kapasitet til å gjøre mer av det du liker best!"
Tone Thorstensen Daglig leder – Medco dinHMS Agder AS

ET STRESSREDUSERENDE TILTAK SOM VIRKER

I dette kurset inviteres du til å reflektere over den lille marginen som skiller sunt, motiverende stress, fra det dårlige stresset som fører til sykefravær og manglende motivasjon i en jobbsituasjon.

Med bruk av Persologs Stress Profil av sertifisert personell i Medco dinHMS, i kombinasjon med individuell eller gruppevis oppfølging og kurs, vil dine strategier for håndtering av stress garantert endres slik at du blir mer robust i din jobbsituasjon!

Læringsmål

 • Innsikt i egne og andres stressutløsere
 • Kunnskap om viktige arbeidsrelaterte stressutløsere
 • Kunnskap om konkrete stressfaktorer for gruppen
 • Innsikt i egen og andres atferd i stressede situasjoner
 • Mine personlige styrker og svakheter i stressede situasjoner
 • Utvikle kortsiktige og langsiktige strategier for håndtering av stress

Varighet

En dag

Målgruppe

Alle, men passer spesielt godt for grupper som arbeider sammen

Dato, sted og pris

Etter avtale

Velkommen til kurs!

Hva vi går gjennom

 • Forstå stress – introduksjon til emnet
 • På sporet av din egen oppfattelse av stress
 • Identifisere jobbrelaterte stressutløsere individuelt og for gruppen
 • Innsikt i egen og andres atferd i stressede situasjoner
 • Gjennomgang av strategier for bedre håndtering av stress

Kursholdere

Meld deg på

Meld deg på her

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst ta kontakt med oss.